Lars Josefsson ordar

SKRIVSTYCKEN

En ordrik bok!

Här finner du 115 kåserier och insändare. Under gångna dagar och år har jag tyckt till om såväl smått och stort. Det är från detta ordkokande som dryga hundratalet kortare texter har vaskats fram. När jag i efterhand skärskådar de många berättelserna visar det sig att de vanligaste orden - bortom de självklart "vanliga" är dessa: världen, demokrati, människa, politik, glädje och kärlek. Alltså en tämligen bred och förhoppningsvis kraftfylld historia...

Dessa texter är inkluderade i den "oändliga" mängden av korta alster som döljer sig ett ett "klickområde" ett par steg ner.

När denna bok föddes var jag en hel del i mitt föräldrahem. Ett blickfång jag då mötte var detta: den lilla bryggan som växer ut i min forna badsjö Visen i Ambjörnarps socken i Tranemo kommun. Att behöva välja bland de många hundra textalternativen var som att stiga ut på en ranglig brygga eller att försöka äntra ett träd utan grenar...